Hålandsvatnet er svært helsefarlig

Prøver viser svært høye giftkonsentrasjoner i Hålandsvatnet, og både dyr og mennesker bør holde seg unna vannet.