• - Vi er overrasket og skuffet over at kommunen heller vil opprette et samarbeid med Finnøy kommune, sier Kjetil Mehus ved Fjordbris hotell på Østhusvik. Han er også nestleder i Rennesøy næringsforening. Siri Gjelsvik

Reiselivsbedrift er opprørt over Rennesøy

Reiselivsbedrifter på Rennesøy vil samarbeide med Stavanger, men kommunen vil heller jobbe tettere med Finnøy de neste årene.