Sjøsprøyten slår inn over Tau-ferja

Ikke alle trives like godt med sjøsprøyt på bilen. Men på ferja er dette noe du bare må regne med.