Kvassheim fyr snart i hamn

Den endelege avklaringa er ikkje på plass. Men det går mot at Jæren Friluftsråd får hand om Kvassheim fyr. Truleg vil staten eiga fyret.