Barn får ikke hjelp i tide

Lang ventetid ved PPT (pedagogisk-psykologisk tjenestekontor) i Sandnes gjør både foreldre og lærere frustrerte