Sandnes blir ny

2004: Bystyret har vedtatt ny organisering av Sandnes kommune. Fra 1. januar 2004 blir kommunen delt inn i 77 resultatenheter som grupperes i de tre tjenesteområdene oppvekst, levekår og kultur og byutvikling.