• Fem biler var involvert i kollisjonen ved Skjævelandsbrua. (Foto: Ronny Hjertås)

Fem biler i kollisjon