• Biskop Erling J. Pettersen kan ikkje støtte dei framlagte planane om utbygging av Jæren hotell og ber kommunen vurdera saka på ny. Tegning: Trodahl Arkitekter

Biskopen vil bremse nye Jæren Hotell

Biskop Erling J. Pettersen kan ikkje støtte dei framlagte planane om utbygging av Jæren hotell og ber kommunen vurdera saka på ny. Han meiner hotellet vert for dominerande for kyrkja som er nærmaste nabo.