• Kristian Jacobsen

Stavanger skal bli renere og tryggere

Lista legges høyt for jobben denne mannen skal ta fatt på. Karl Jan Søyland skal få oss alle til å sikre et renere og tryggere Stavanger sentrum.