• Denne buketten førsteklassingar høyrer heime på Nesflaten skule i Suldal. Dei utgjer eit normalt kull i Øvre Suldal. Åra framover vil det bli færre elevar ved skulen. Årets førsteklassingar er (f.v): Mikkel Andersson, Ingri Helena Havrevoll, Maria Endresen Bråtveit (bak), Isak Berakvam Steine, Ingeborg Havrevoll og Udmund Must Nybø. Heidi Hjorteland

Tre bygder i Ryfylke utan førsteklassingar

418 førsteklassingar i Ryfylke er godt i gong med skulekvardagen, men tre skular hadde ingen 1. klassingar å ønskja velkommen dette skuleåret.