Elizabeth Norberg-Schultz blir professor i Stavanger