• Anders Minge

- Samarbeid kunne gitt bedre pleie

Liggetiden ved norske sykehus går jamt nedover. Pasientene blir sendt raskt hjem til bosteds— kommunen sin.