• Anders Minge

Dale må kutte 122 plasser

Utlendingsdirektoratet (UDI) har besluttet å legge ned 122 mottaksplasser ved Dale asylmottak fra høsten. Konsekvensen blir at beboere må flytte og at flere ansatte mister jobben.