• Andreas Vollan (bak til høyre) fortsetter kampen mot boligutbygging og økt trafikk i Emmaus. Han foreslår nå alternativt barnehage og natursenter i den gamle låven (rød bygning i bakgrunnen) Ellers på bildet andre Emmaus-forkjempere: Per Gram, Johanne Vik Karachristianidou og Bente Nyman. Fredrik Refvem

Siste bønn for Emmaus

— Gjør Emmaus-låven til barnehage og natursenter, foreslår Andreas Vollan og Linda Hagen, representanter for beboerforeninger på Storhaug.