Forskjell på å kjøpe gård og hus

Det er kommet inn et bud på 1.450.000 kroner for gården på Hogstad, forteller Gunnar Søyland hos Sandnes Eiendom. En rekke personer har i tillegg vist interesse. Hvis Leicester Egenes mente at han ikke kunne få en visning på gården, og vi var negative med å motta bud, må dette bero på en misforståelse, sier Søyland.