11 mill. ekstra til omsorg

Rådmannen foreslår at 11 millioner av kommunens ekstrainntekter skal gå til pleie og omsorg.