Hå først ut med krisepengebruk

Høyland i Hå vart truleg første staden i landet arbeidet på pengar frå regjeringa sin tiltakspakke kom i gang.