• Her er veien som Kari Østerhus bruker til hytta. Nede i bakken ligger steinene som skal hindre den funksjonshemmede kvinnen å bruke bil helt fram. Privat

Krever 16.320 kroner i gebyr fra MS-rammet

Først ville Eigersund gi henne bot hvis hun brukte hytteveien. Nå får Kari Østerhus trolig lov til å bruke veien sin uten å bli bøtelagt, men kommunen vil ta et gebyr på 16.320 kroner for å fatte vedtaket.