Nylund-rektor innvilges mediefri på ubestemt tid

Rektoren vil ikke la seg intervjue om juleavslutninger. – Det er en belastning å være nødt til å svare på mange av de samme spørsmålene, sier skolesjef.

Frøydis Anthonsen er rektor ved Nylund skole. Nå skal hun inntil videre slippe å la seg intervjue av journalister.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

I en tekstmelding til Aftenbladet skriver Nylund-rektor Frøydis Anthonsen at det er to færre i ledergruppen denne uken.

«Derfor har jeg avtale med skolesjefen om at han skal ta alle henvendelser fra media. Jeg må prioritere min primæroppgave og drive skolen», skriver Anthonsen.

På et oppfølgingsspørsmål bekrefter rektoren at avtalen gjelder på ubestemt tid.

Nasjonal interesse

Aftenbladet lyktes ikke å få Anthonsen i tale i forrige uke etter U-svingen der Nylund skole likevel trekker spørreskjemaet om julesanger.

Nylund skole har to ganger på under et år fått nasjonal oppmerksomhet som følge av julekontroverser.

I år startet det altså med at foreldre ved skolen ble forespeilet at de måtte krysse av for hvilke sanger barna deres kan være med å synge på juleavslutningen.

I fjor dreide kontroversene seg om sensur av ord i julesanger og nynning av «Deilig er jorden». Nylund-rektoren forklarte senere at det hele oppsto ved et uhell.

Torsdag kveld ble det avholdt driftsstyremøte på Nylund skole.

Driftsstyreleder og FAU-leder, Liv Sand, skrev i en tekstmelding at hun ikke kan uttale seg om saken. Sand bekreftet at juleavslutningen var et tema på møtet. Sand har ikke besvart Aftenbladets henvendelse mandag.

– Det har blitt veldig mye

Skolesjef Jørn Pedersen i Stavanger kommune bekrefter at han har en avtale med rektor Frøydis Anthonsen om at han skal ta seg av mediehenvendelser i saken.

– Ja, de har det ganske hektisk og travelt for tiden.

– Er hun innvilget mediefri på ubestemt tid?

– Det har vi ikke tatt stilling til. Både hun og jeg har svart på henvendelser fra medier i denne saken, så jeg tenker at dette er en sak der vi egentlig har vært inne i og svart på ting.

– Går dette på kapasitetshensyn eller mer det at man ikke vil snakke og heller «legge saken død»?

– Jeg har snakket en del med skolen. Vi må ikke glemme at det viktigste Nylund skole gjør er å drive en skole, og da er det en belastning å være nødt til å svare på mange av de samme spørsmålene om noe som tross alt er en veldig liten del av det skolen holder på med, sier Pedersen.

Skolesjef Jørn Pedersen lar Nylund-rektoren slippe å bli intervjuet av pressen.

– Jeg har forstått på dem at det har blitt veldig mye. Det var veldig mange henvendelser i forrige uke. Da er det krevende å stå og svare på det som oppfattes som de samme spørsmålene.

– Hvis medier, inkludert Aftenbladet, mener det er ubesvarte spørsmål til rektor i saken, så skal skolesjefen ta det?

– I denne saken er vi enige om at jeg svarer på resterende spørsmål i saken. Det er rett og slett for å gi skolen ro til å arbeide videre, ikke bare om julehøytiden, men også alt det andre de holder på med.

– Så siste ord fra rektor er sagt i denne saken offentlig?

– Jeg tror ikke rektor føler hun har noe mer å si. Hun har vært veldig tydelig på hva som har skjedd i denne saken, sier han.

– Det kommer et referat

– Hva skjedde på driftsstyremøtet torsdag, etter det du er orientert om?

– Jeg er orientert i grove trekk om hvordan det gikk. Jeg forsto at det var et konstruktivt møte der man ble enige om veien videre. Jeg kjenner ikke detaljene der, men det kommer et referat som vil være offentlig om hva som skjedde på møtet, sier Pedersen.

– Hva vet du om veien videre?

– Nå blir det en julegudstjeneste og et skoleopplegg, og så en fellessamling for alle. Det blir innhentet samtykke for hvilket arrangement eleven kan være med på.

– Blir det en evaluering av dette? Skal dette bli sett i en større sammenheng?

– Jeg vet ikke om det er en større sammenheng å sette dette i. Det er vanskelig for meg å se. Dette er en liten del av det skolen holder på med, sier skolesjefen.

PR-strategien

Stavanger kommune har en egen kommunikasjonsstrategi.

Den har nedfelt blant annet disse prinsippene for kommunikasjon:

  • Prinsipp for medieuttalelser: overordnet prinsipp for å uttale seg til mediene er at den som er nærmest saken og kjenner den best, skal uttale seg på vegne av kommunen.
  • Kommunikasjonsansvaret skal følge linjeprinsippet; den som har ansvaret for en tjeneste har også ansvaret for å informere om denne tjenesten.
  • Åpenhet og meroffentlighet skal praktiseres.
Publisert: