• Ulike typer prevensjon (illustrasjonsfoto) Anders Minge

Psykiske plager vanlig bivirkning

Om lag 440.000 kvinner bruker ulike former for hormonprevensjon i Norge i dag. Psykiske plager går igjen som bivirkning på alle preparatene.