• Annelin Tangen i Sandnes Ap vil diskutere saker Sandnes-politikerne er herre over. Pål Christensen

Tangen vil handle, ikke prate

Den politiske debatten i Sandnes er ikke død, men det er ikke nødvendig å bruke masse krefter på saker lokalpolitikerne ikke kan gjøre noe med.