Sterke reaksjoner mot høye husleier

— Med så høy husleie, gjør man unge mennesker til sosialklienter resten livet. Det er uverdig, mener Einfrid Halvorsen, generalsekretær i Mental Helse.