Skyting av rådyr fjerner ikke flått

Beboerne på Vassøy vil fjerne flåtten. Men skal en fjerne udyrene, må en først kvitte seg med rådyrene. Det siste blir neppe aktuelt.