Ny tunnel til 61 millioner

Utvalg for samferdsel sier ja til å forskottere 31 av de 61 millionene tunnel i Gloppedalen skal koste.