• Trude Lea

Utfordringer i Jær-kommunene

Det blir mye å ta tak i for ordførerne i Klepp, Time og Hå i året som kommer.