Ingen godtar fysisk straff

Må barn tåle et klaps eller et slag i oppdragelsen?