Naturvernforbundet kjemper for Rjuven som nasjonalpark

Mens grunneiere frykter at det går mot mer vern av fjellområder i Agder og Rogaland, er Naturvernforbundet redd det blir for lite. Rjuven må få status som nasjonalpark, heter det derfra.