– Miljøvernminister, vi slår ring om vipa

Time går til handling etter postkortet frå miljøvernminister Erik Solheim om å ta vare på trua artar og naturtypar.