Fylkesutvalget vil legge strid til side

Fylkene på Vestlandet rotter seg nå sammen før staten kommer og tar sykehusene deres.