Ålgård-schæfer skal avlivast

Lensmannen i Gjesdal har tatt inn ein schæfer for avliving. Det er ikkje dokumentert at dette er ein annan hund enn den Høgsteretts kjæremålsutval kravde avliva i oktober, meiner lensmannen.Men hundeeigarane hevdar framleis at hunden som nå er plassert i kennel, er ein ny hund. Dei vil anka saka til Namsretten.