Mange vegkontor kan bli lagt ned

Vegsjefen i Rogaland går inn for å slå sammen vegkontorene i Rogaland og Agder-fylkene til ett regionkontor med base i Stavanger.