I tråd med planene

Byplansjef Anne S. Skare sier at høy utbygging i området er i tråd med reguleringsplanen for området fra 1988. Den bygger på arkitekten Ralph Erskines konkurranseprosjekt fra rundt 1985. Erskine la opp til et prosjekt sammensatt av mange mindre bygninger i treseks etasjer, med ett unntak: Ett tårnhus mellom bybrua og kornsiloene. Mellom bebyggelsen skulle det være vannkanaler. Disse planene ble aldri realisert, fordi boligmarkedet kollapset på slutten av 1980-tallet.