Fornøyde bosskunder

Evaluering: 80 prosent av beboerne i Stavanger har brukt den røde dunken, og 75 prosent sier at de er fornøyd med dagens ordning for innsamling av spesialavfall.