Benekter ulovlig kjøttimport

Innehaveren av Super Mat i Langgata satser på å åpne butikken igjen før helga. Han mener 221 kilo beslaglagt kjøtt er bestilt lovlig fra Oslo.