• Lars Idar Waage

– Utebransjen har skjerpet seg kraftig

Mindre vold, mindre bråk og bare noen få og ganske uskyldige regelbrudd. Det er status etter en sommer med nye skjenkeregler.