• Jan Tore Glenjen

Firemannsceller blir historie

Sidan 2002 har fengselsleiing og fagorganisasjonar på Åna kjempa for å få slutt på soning på firemannscelle. No skjer det.