• Kort kulvert på Tasta, sett fra sør. Statens vegvesen

Rådmannen omfavner kort kulvert

Rådmannen i Stavanger anbefaler bystyret å godta at lengden på Tasta-kulverten bortimot halveres.