– La Preikestolen bli kommunevåpenet i Strand

Nå som Preikestolen er blitt en del av Strand kommune bør det også skapes nytt kommunevåpen, mener kunstneren Stian Heimlund Skjæveland. Forslaget møter motbør. Det samme gjør Preikestolen Nasjonalpark.

Publisert: Publisert:

Jørpeland kalles Preikestolen Village, og det er tidligere foreslått et Preikestol-monument i rundkjøringen ved rådhuset. Foto: Negative

 • Tor Inge Jøssang
  Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Tull, dette er historieløst fra ende til annen. Vi har allerede Norges flotteste kommuneskjold, som faktisk forteller vår historie og tradisjoner, for Fiskå, Tau og Jørpeland, mener Snorre Walde, som representerer Bygdeliste for Tau og nordbygda.

Strand har et kommunevåpen med tre vannhjul, som representerer eldre tiders mølledrift og moderne elektrisitetsproduksjon, begge basert på med vannkraft.

Forsand og Sandnes slås sammen i 2020, og skulle ha Preikestolen som kommunevåpen. Det var lyst ut tegnekonkurranse og 469 forslag var kommet inn.

Les også

LES OGSÅ: Disse kan bli nytt kommunevåpen i Sandnes

Men så vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) at grensen mellom kommunene Forsand og Strand skal justeres, slik at 168 innbyggere, Preikestolen og områdene nord for Lysefjorden skal tilhøre Strand kommune.

Selv om vedtaket til KMD er endelig, har ikke Nye Sandnes avsluttet saken. Fellesnemda beklager «overkjøringen av lokaldemokratiet» og vil be kommunaldepartementet om samtlige dokumenter i grensejusteringssaken, både journalførte og andre dokumenter som for eksempel eposter og SMS-er.

Kunstneren Stian Heimlund Skjæveland er ikke redd for å provosere med et kommunevåpen-forslaget.

– Preikestolen-symbolikken kan for eksempel plasseres i rundkjøringer, parkanlegg og i kommunegrensene til Strand kommune. Symbolet kan produseres i titan, stål, stein og tre - det kan kombineres med vannspeil og lyssettes. Det er ingen begrensninger på størrelser og dimensjoner.
Preikestolen-symbolikken kan også kombineres med vannspeil og lysettes med LED lys drevet av f.eks solcellepaneler. Symbolet kan brukes i all markedsføring og merkevarebygging/branding av nye Strand kommune, uttaler kunstneren.

Men forslaget avvises av lokalpolitikerne.

Eksempel på Preikestol-symbolikk på sjø. Foto: Negative

Rita Veland (MDG): Vi har et beskrivende kommunevåpen som er bra. Rundkjøringer i Strand bør etterhvert kunne utsmykkes med noe som kommunen kan identifiseres med.

Alf Henning Heggheim (Sp): Strand har et flott kommunevåpen som viser vår stolte historie og identitet. Preikestolen kan markedsføres uten å kople det til et nytt kommunevåpen. Tror ikke Preikestolen i kommunevåpenet har så stor effekt, da det spiller liten rolle for turistene i hvilken kommune den ligger.

Petter Korneliussen (Frp): Kommunevåpenet vi har i dag, er mer enn godt nok til å overleve en grensejustering. Hadde hele Forsand blitt slått sammen med Strand, ville det utløst en diskusjon om nytt kommunevåpen. Vi ser ingen grunn til å bruke kommunens midler på å få det endret nå.

Både Preikestolen og den omdiskuterte ferjekaien på Oanes følger med over til Strand kommune.

Markering av området som tidligere er foreslått som nasjonalpark. Foto: STAVANGER AFTENBLAD

Nasjonalpark?

Preikestolen nasjonalpark er foreslått flere ganger tidligere. Allerede i 1995 foreslo fylkespolitiker Jarle Braut (V) vern av Preikestolen-området på lik linje med nasjonalparker. Forslaget om nasjonalpark ble så lansert av Naturvernforbundet i 2008. Da de tre berørte kommunene behandlet forslaget, sa Strand ja, mens Forsand og Hjelmeland sa nei. Den lokale uenigheten i Ryfylke gjorde at Stortinget la vekk forslaget i 2011.

Med grensejusteringen i 2020 blir store deler av nasjonalparken liggende i Strand. Bortsett fra MDG er partiene ikke klar til å si ja.

Irene Heng Lauvsnes (H): Jeg har ikke gjort meg opp noen mening om dette ennå og det er for tidlig å ta opp denne diskusjonen. Vi vil det nærmeste året har full fokus på våre nye innbyggere. Preikestolen får komme i andre rekke. Men vi jobber med mulighetsstudie for reiseliv i Strand. En diskusjon om nasjonalpark bør henge sammen med en strategi.

Alf Henning Heggheim (Sp): Vi ønsker ikke Preikestolen som nasjonalpark, fordi lokal sjølråderett og lokaldemokratiet blir fullstendig tilsidesatt. Senterpartiet mener det er fullt mulig å videreutvikle Preikestolen området i et samarbeid med grunneiere og aktuelle aktører etter gjeldende regelverk. En god forvaltning er ofte det beste vernet. Som alternativ til en nasjonalpark, mener Senterpartiet at det heller må utarbeides en forvaltningsplan/reguleringsplan som ivaretar et bærekraftig område for reiseliv.

Erik R. Nyman-Apelset (V): Venstre har som kjent gjennom flere år vært positive til planene om Preikestolen nasjonalpark. Vi mener det er avgjørende for å sikre området for fremtidige generasjoner og for å utvikle Preikestolen som bærekraftig reisemål. Nasjonalparkstatus vil gi flere muligheter til å få statlige midler til forvalting og innskrenker ikke mulighetene til å utøve friluftsliv, jakt og fiske. Men først og fremst mener jeg at me skal jobbe med å ta i mot nye innbyggere i 2020 og sikre smidige overgangsordninger for elever og andre som nok vil bruke tjenester på Forsand en stund fremover. For Venstre er det viktig at Strand skal være rause i disse sakene.

Petter Korneliussen (Frp): Strand FrP håper ikke det blir noe av Preikestolen nasjonalpark bare fordi Preikestolen ender opp i Strand. Vi mener at området er godt nok ivaretatt i dag. Samarbeid med grunneierne er bedre enn å båndlegge området med en nasjonalpark.

Publisert:

Les også

Mest lest akkurat nå

 1. «Preikestolens søster» kaller de den - men er det for langt unna?

 2. Når en gruppe i samfunnet føler seg spesielt uthengt, må det være på sin plass å lytte, og å innrømme feil.

 3. Hun danket ut politikere i kampen om Stavanger-jobb

 4. Månafossen: – Vi leter videre til vi finner henne

 5. Gigantfylke med 1,2 millioner innbyggere angriper ferjefri E39

 6. Helsedirektoratet vurderer nye regler for sosiale sammenkomster

 1. Preikestolen
 2. Strand
 3. Forsand
 4. Alf Henning Heggheim
 5. Irene Heng Lauvsnes