• Regjeringens har foreslått å forby pelsdyrnæringen, og kompensere bøndene med til sammen 365 millioner kroner. Fredrik Refvem

En tredel av pelsdyrbøndene kan bli gjeldsslaver

Sparebank 1 SR-Bank har regnet på hva et forbud vil ha å si for pelsdyrnæringen.