• Dette er driftsbygningen til Arvid Mæland som før ble brukt som både grisehus og fjøs. Men jordene er solgt og dyra er borte. I 16 år har en motorsykkelklubb leid noen av lokalene, men i desember i år påla Klepp kommune full stopp for all utleie. Privat
    Galleri

Arvid Mæland får ikke medhold – alle må ut

JÆREN: MC-klubben Devils Choice og de andre leietakerne må ut av driftsbygningen på gården til cowboyen Arvid Mæland i Klepp. Politikerne tar etter alt å dømme ikke Mælands klage til følge.