Forsand får landbrukskontoret i Nye Sandnes

SANDNES: Ansatte i Sandnes ble tatt på senga da politikerne gikk inn for å legge landbrukskontoret i Nye Sandnes til Forsand stikk i strid med anbefalingen fra rådmannen og ønsket fra bondelagene i Sandnes.

Geir Ingve Øglend i Sandnes Bondelag, til venstre, Morten Oseland i Sandnes og Jæren bonde- og småbrukarlag og Stein Ove Byberg i Riska Bondelag ønsket at landbrukskontoret skulle legges til Sandnes.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

– Da sier jeg halleluja og sier takk for det, sa Ole Tom Guse (KrF) fra Forsand.

Tillitsvalgte i Sandnes var ikke like fornøyd og stemte mot vedtaket som sier at «landbruksforvaltningen legges til Forsand, men med et likeverdig tilbud til næringen i Sandnes». Før partene tok 20 minutter gruppemøte var det skarpe fronter i debatten, men til slutt var det et forslag som ble satt fram av Sandnes-ordfører Stanley Wirak som ble vedtatt.

– Nå ble jeg litt overrasket. Jeg finner det unaturlig å legge landbrukskontoret til Forsand når de ansatte uttaler at mesteparten av befaringer og arbeidet uansett vil skje i Sandnes, sa Cathrine H. Nordvall fra Fagforbundet i Sandnes.

Les også

Sandnes-bønder vil ikke til Forsand

Høy temperatur

Tirsdag var det høy temperatur i fellesnemnda for den nye kommunen, som var utvidet med tillitsvalgte fra begge kommunene i det som kalles partssammensatt utvalg. På sakslisten sto spørsmålet om lokalisering av tjenester.

– I bunn må det ligge at den lille kommunen som skal slå seg sammen med den store må ha noe igjen, og det er arbeidsplasser og utvikling, sa Rune Vidar Olsen i Utdanningsforbundet i Forsand. Det mente også politikerne fra Forsand.

I fellesnemnda sitter sju politikere fra Sandnes og fem fra Forsand, og uenigheten handlet mer om hvilken kommune de tilhører enn hvilket politisk parti de representerer.

– Jeg har ennå ikke fått et eneste godt argument for at vi skal legge landbrukskontoret til Forsand. Nesten alle innspillene jeg har sett advarer mot det. Hvis den eneste hensikten er å opprettholde arbeidsplasser i Forsand, er det vanskelig å være med på, sa Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp) fra Sandnes.

Men hun valgte likevel å stemme for forslaget om å legge landbrukskontoret til Forsand så lenge det fortsatt blir et likeverdig tilbud i Sandnes.

– Jeg mener fortsatt det jeg har ment hele tiden, men kan gå for dette forslaget for å komme videre, sa Selvikvåg.

Det samme gjorde Oddnøy Helen Turøy (KrF) selv om hun tidligere argumenterte sterkt for at landbrukssjefen bør sitte i Sandnes.

– Landbrukssjefen bør sitte sentralt i Sandnes. Vi opplever stort press på jordbruksjord, og det er viktig at landbrukssjefen sitter tett på planavdelingen og prikker dem på ryggen. Han bør nesten sitte ved siden av rådmannen, sa Oddny Helen Turøy.

Selv om det var en viss gjensidig forståelse over bordet, var skillelinjene likevel klare før gruppemøtet. Etterpå var det enigheten som rådet, og Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) trakk fram at Sandnes må være rause.

– Landbrukskontoret skal være på Forsand, men vi skal ha service til bøndene her i Sandnes, og vi må se hvordan dette går seg til. Det er viktig at å vise at vi er rause, sa Wirak til Aftenbladet.

– Vi er godt fornøyde med at vi ble hørt, og det setter vi pris på, sa Forsand-ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H) til Aftenbladet.

I dag er det 5 årsverk på landbrukskontoret i Sandnes, mens Forsand har 1,5–2 årsverk på landbruk. Men Sandnes betjener i dag også Stavanger og Kvitsøy, og Stavanger går ut av dette samarbeidet og etablerer sitt eget landbrukskontor når de slår seg sammen med Rennesøy og Finnøy.

Fleksible løsninger

De fem politikere fra Forsand kom også med forslag om en hybridløsning som gir alle ansatte rett til å jobbe tre dager i uken på dagens arbeidsplass i den «gamle» kommunen. Men det ble ikke vedtatt.

– Vi skal ha fagmiljøer begge steder, og vi skal ha hybridløsninger. Men det som blir feil er at vi skal ha det i alle fagmiljøer, og det er rådmannen sin styringsrett å avgjøre hvor det skal være, sa Wirak.

I stedet ble det bestemt at det så langt som mulig skal legges til rette for fleksible løsninger, men Fellesnemnda understreker at dette er innenfor rådmannens styringsrett.

Publisert: