• Slik ser båtbussruten ut på Buøy Invests planer, men kommunen skal nå utrede hva som er den optimale løsningen.
    Galleri

Vannbuss i Stavanger alt om to år?

Kolumbus er beredt til å drive en vannbuss i Stavangers havnebasseng. Først skal man imidlertid kartlegge passasjergrunnlaget.