• I mars startet byggingen av den nye ledningen og den første masta er reist på fjellet mellom Hylen og Suldalsvatnet. Statnett
    Galleri

Gigantprosjekt i fjellheimen: Første mast på kraftledning fra Sauda til Lysebotn

250 nye master skal settes opp i fjellet mellom Sauda og Lysebotn de neste årene. Den første er på plass. Prosjektet i Vestre korridor koster nesten 7 milliarder kroner.