Hjelpeløst samarbeid for å redde Siw

Bekymringsmeldinger som aldri nådde frem. Beskjeder som aldri ble lest. Samarbeidet mellom de som skulle hjelpe Siw, fungerte dårlig.