Fra Tasta til Tasman

Magnhild Eldbjørg Riley har levd et liv utenom det vanlige. Nylig ble hun og ektemannen dekorert med St. Olavs— medaljen for arbeidet med å gjøre Norge kjent på Stillehavsøyene.