Tyske turister på Preikestolen

Hver sjette som besøkte turistinformasjonen i Strand i 2008 var fra Tyskland