Grunnstein for nytt Nato-bygg

Natos Joint Warfare Centre på Jåttå markerte torsdag sine første fem år i Stavanger med å legge ned grunnstein på sitt nye trening— og utdannelsessenter.