Ingen gasslekkasje i Haugesund sentrum

Haugesund politiet tar ned sperringene i sentrum. Et hus ble evakuert og et kvartal stengt av på grunn av en mulig gasslekkasje.