- Legg ned Jærrådet

Jærrådet skal på neste møte diskutere egen framtid etter at Ståle Økland i går foreslo å legge ned hele rådet.