• Lars Kristian Aalgaard

– Mange monterer aggregatene selv